ПАРИСКИ БАР ГО ОДБЕЛЕЖУВА 100. РОДЕНДЕН НА КОКТЕЛОТ „БЛАДИ МЕРИ“