ШВЕДСКАТА ТРАДИЦИЈА НА КУПУВАЊЕ БЛАГО ВО САБОТИТЕ ГИ УЧИ ДЕЦАТА НА ШТЕДЕЊЕ И САМОСТОЈНОСТ