СТОТИЦИ ДИСКОВИ ГО ФОРМИРААТ НОВИОТ НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЈ НА КАТАР ОД 434 МИЛИОНИ ДОЛАРИ