КОМИЧАРОТ БОБ СЕГЕТ 25 ГОДИНИ ГО ПОДДРЖУВАЛ ИСТРАЖУВАЊЕТО НА РЕТКА БОЛЕСТ ОД КОЈА ПОЧИНА СЕСТРА МУ