БАРСЕЛОНА ГИ СПАСУВА ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ ВИНСКИ БАРОВИ БОДЕГИ, ДАВАЈЌИ ИМ ЗАШТИТЕН СТАТУС