СЕ ПРОДАВА ПЛАКАТОТ ЗА ПРВАТА ФИЛМСКА ПРОЕКЦИЈА НА СВЕТОТ