БРАНКИЦА ЈОВАНОВСКА СО ИЗЛОЖБА НА МРАЧНИ КОЛАЖИ ВО ВЕЛЕС