СКОПСКИОТ „БРАС КВИНТЕТ“ ЌЕ СВИРИ ПЕСНИ ОД ТОШЕ, НОТИТЕ ЌЕ ГИ ПОДАРИ НА МЛАДИТЕ МУЗИЧАРИ