„АНГЛИСКИ ПАЦИЕНТ“ ИЗБРАНА ЗА НАЈДОБРА КНИГА МЕЃУ СИТЕ ДОБИТНИЦИ НА БУКЕРОВА НАГРАДА