БУКЕТОТ ШТО ИМ СЕ ДАВА НА СПОРТИСТИТЕ ВО ТОКИО ИМ ОДДАВА ПОЧИТ НА ЖРТВИТЕ НА КАТАСТРОФАТА ВО 2011