СИЈАЛИЦИТЕ НА БУРЏ КАЛИФА СЕ „ПРОДАВАА“ И СЕ СОБРАА ПАРИ ЗА 1,2 МИЛИОНА ОБРОЦИ