„ЧЕНГИ“ ВО СИНГАПУР ГО ПОВРАТИ СТАТУСОТ НА НАЈДОБАР АЕРОДРОМ НА СВЕТОТ