ШТРК ЗНАЧИ ДЕКА ЖИВЕЕМЕ ВО ЗДРАВА СРЕДИНА – ПАР ШТРКОВИ ПРИСТИГНА ВО ЧЕШИНОВО