МУЗЕЈ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ФИЛМ СЕ ОТВОРА ВО СЛАВНОТО СТУДИО ЧИНЕЧИТА