НОВИОТ РОМАН НА ШЛИНК, „ОЛГА“, СЛИЧЕН НА „ЧИТАЧОТ“ ОД ПРЕД 22 ГОДИНИ