ТАРОН ЕЏЕРТОН ГО ПОКАЖА ИЗГЛЕДОТ НА ЕЛТОН ЏОН ОД НОВИОТ БИОГРАФСКИ ФИЛМ