ЖЕНСКА КЛАПА ОД ХВАР ПЕЕШЕ НА 30-ГОДИШНИНАТА ОД МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКОТО ДРУШТВО ВО БИТОЛА