ГЕРМАНСКИОТ ВИРТУОЗ НА ВИОЛОНЧЕЛО МИЛЕР-ШОТ ПО ВТОРПАТ НА КОНЦЕРТ СО ФИЛХАРМОНИЈАТА