НАСПРОТИ ПЕСНИТЕ ЗА БЕСНИ КОЛИ, БИТОЛСКИОТ РАПЕР ШАБАЦ ГО ВОСПЕА „ЈУГОТО“