НАШАТА КУЌА СÈ УШТЕ ГОРИ – МЛАДИТЕ АКТИВИСТИ ЈА ПРЕЗЕДОА СЦЕНАТА НА СВЕТСКИОТ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ