ФОТОИЗЛОЖБА „ЈАПОНИЈА“ ОД ДЕЈАН КОЛЕВСКИ ВО НЛБ ГАЛЕРИЈА