ЖИТЕЛИТЕ НА СОЛУН ТРАНСФОРМИРААТ ПЛАСТИЧЕН ОТПАД ВО 3-Д ПЕЧАТЕНА УРБАНА ОПРЕМА