СТАР, ЕВТИН И ШИРОКО ДОСТАПЕН СТЕРОИД СЕ ПОКАЖА КАКО ПРВ ЕФИКАСЕН ЛЕК ПРОТИВ КОВИД-19