СО ИЗЛОЖБА НА ЧЕШКИ ФОТОГРАФИ ВО ПРИЛЕП СЕ ЗАТВОРА 20. УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА ВО СЛОЕШТИЦА