ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФОТ ДЕНИС ЈАГЏИ ВО СУЛИ АН ВО СКОПЈЕ