ВО СКОПЈЕ СЕ СЛАВИ ДЕНОТ НА ХОЛАНДСКИОТ КРАЛ СО ХРАНА, УМЕТНОСТ И ВЕЛОСИПЕДИ