НАД 500 РЕТКИ ПЛОЧИ ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ЗА ДЕНОТ НА МУЗИЧКИТЕ ПРОДАВНИЦИ