ДЕНОВИ НА ГЕРМАНСКИ ФИЛМ ОД 1 ДО 4 СЕПТЕМВРИ НА ОТВОРЕНО ВО КИНОТЕКАТА