ДЕНОВИ НА ХОЛАНДИЈА ВО СКОПЈЕ ЗА 30-ГОДИШНИНАТА ОД ДИПЛОМАТСКИТЕ ОДНОСИ СО МАКЕДОНИЈА