РИЈАНА ВО ГОЛЕМА ТАЈНОСТ ГО СНИМА НОВИОТ АЛБУМ, ДОСЕГА Ѝ СЕ ПОНУДЕНИ 500 СНИМКИ