„ДАЈ МУ ФОРМА НА ЖИВОТОТ“ – ИЗЛОЖБА НА УМЕТНОСТ ОД ГЛИНА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ