ДЕТСКА БИБЛИОТЕКА СО ПРОСТОР ЗА ЧИТАЊЕ НА ОТВОРЕНО ИЗГРАДЕНА ВО ЈАПОНИЈА