ДЕТСКАТА ИНКЛУЗИВНА ПРЕТСТАВА „ЅУНИЦА“ НА 23 НОЕМВРИ ВО МКЦ