ДЕТСКИОТ ФИЛМ „СМРДУШКОВЦИ“ ОД ДЕНЕСКА ИГРА ВО КИНОСАЛИТЕ НИЗ МАКЕДОНИЈА