ДЕТСКИОТ ХОР „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ОД ВЕЛЕС ПОБЕДИ НА ФЕСТИВАЛ НА ДУХОВНА МУЗИКА ВО ПОЛСКА