ПОП АРТ СКУЛПТУРА ПРОДАДЕНА ЗА РЕКОРДНИ 91,1 МИЛИОН ДОЛАРИ