НАЈАВЕНИ ТРИ НОВИ ФИЛМА „ВОЈНА НА ЅВЕЗДИТЕ“, ЌЕ ИМААТ РАЗЛИЧНИ ПРИКАЗНИ И РЕЖИСЕРИ