СЕКИРАТА НА ЏЕК НИКОЛСОН ОД „СЈАЕЊЕ“ СЕ ПРОДАДЕ ЗА 170.000 ФУНТИ