РАЛФ МАЧИО СЕ ВРАЌА ВО „КАРАТЕ КИД“ ПО 35 ГОДИНИ, НОВИОТ ФИЛМ ИЗЛЕГУВА ВО 2024