БОРБАТА БЕШЕ СИЛНА, НО ПОБЕДИВ, ЏЕНЕТ ЏЕКСОН ПРОГОВОРИ ЗА ДЕПРЕСИЈАТА