ПАНДЕМИЈАТА НЕ ГО ПОПРЕЧИ ОДРЖУВАЊЕТО НА ПЕТТИОТ ТЕТОВСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ