ЏОЗЕФ ГОРДОН-ЛЕВИТ ПИШУВА И ЌЕ ГЛУМИ ВО НОВА СЕРИЈА НА „ЕПЛ“