ДИЈАБЕТИЧАРИТЕ БАРААТ АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ ДА ГАРАНТИРА КВАЛИТЕТЕН ИНСУЛИН