РЕВИЈА НА ФУСТАНИ ОД КЕСИ И ХАРТИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ ОД СКОПЈЕ