СВЕТНА ДИГИТАЛНАТА ЕЛКА ВО СКОПЈЕ, 25 ДЕНА НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА НА „ВИНТЕРЛЕНД“