ЊУЈОРШКИ УНИВЕРЗИТЕТ МУ ДОДЕЛИ ДИПЛОМА НА КУЧЕТО КОЕ Ѝ ПОМАГАШЕ НА СТУДЕНТКА ВО КОЛИЧКА