КОРОНАВИРУСОТ ГО РЕДЕФИНИРА ПОЧИТУВАЊЕТО НА ПРИВАТЕН ПРОСТОР