57 АВТОРИ УЧЕСТВУВААТ НА ГОДИШНАТА ИЗЛОЖБА НА ДЛУМ ВО МАЛА СТАНИЦА