33 УМЕТНИЦИ ОД ДЛУМ СЕ ИНСПИРИРАА ОД ПРИРОДАТА ЗА ИЗЛОЖБАТА „МАЛ ФОРМАТ“