„ДМ“ ДАВА ПОПУСТ ОД 15% НА АПСОЛУТНО СЀ ВО СВОИТЕ ДРОГЕРИИ